Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

2022ko txostena Prentsa

2022an, Euskal Herrian GIB bidezko 127 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko 5,8 izan da.

Infekzio berrien %75,6 gizonezkoenak dira. Diagnosti-katutako pertsona guztien batezbesteko adina 38,3 urte dira (aurreko urtean bezala).

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %56,7 suposat-zen du (%55,5 2021ean).Transmisio heterosexuala %37,8koa izan da (%39,5 2021ean).

Infekzio berrien %58,2 beste lurralde batzuetako pertsonei dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonei (%47,8 2021ean).

Infekzio berrien %57,5ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago) (%52,1 2021ean).

 

Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana