Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

Emaitza nagusiak

2021ean, Euskal Herrian GIB bidezko 119 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila

biztanleko 5,4 izan da.

Infekzio berrien %84,0 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 38,9 urte

dira (aurreko urtean bezala).

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du

izaten, eta diagnostiko berri guztien %55,5 suposatzen du (%54,3 2020ean).Transmisio heterosexuala

%39,5ekoa izan da (%35,2 2020ean).

Infekzio berrien %47,8 beste lurralde batzuetako pertsonei dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako

pertsonei (%46,7 2020ean).

Infekzio berrien %52,1ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago) (%52,4 2020ean).

 

 Irakurri txosten osoa